Aktuella projekt för metodfrågor kan hittas t.ex. hittas på Trafikverkets och SBUF:s hemsidor:

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/UoListaNy.aspx

http://www.sbuf.se/Projekt/?Status=3
Uppdaterat 2017-04-28