Personuppgifter på Metodgruppens hemsida

Personuppgifter på Metodgruppens hemsida består av i stort sett uteslutande av namn på representanter/deltagare i utskotten och dess möten.
Informationen består av namn och företag/organisation.
  • Förteckning av utskottsmedlemmar finns på respektive utskotts sida och uppdateras tämligen omgående vid förändringar. -När någon slutar tas namnet bort.
  • I protokoll från möten finns närvarostatus från deltagare och eventuella ersättare. -Dessa protokoll sparas tills vidare (så länge de anses relevanta).
  • Från seminarier med presentationer namnges föredragshållare. -Dessa presentationer sparas tills vidare (så länge de anses relevanta).

Administratörer för www.metodgruppen.nu (utskottens sekreterare) är anställda på VTI.
För mer information om hur VTI behandlar personuppgifter, se https://www.vti.se/sv/om-vti/personuppgifter-hos-vti/Uppdaterat 2018-05-29