Synpunkter på EN-metoder för bitumen 

Här samlar vi kontinuerligt in synpunkter på alla bitumenmetoder, så att vi får ett bra underlag när de sedan kommer ut på 5-års översyn eller andra typer av remisser. (Skriv in synpunkter i respektive standard direkt när ni upptäckt dem).

Lämna synpunkter på metoderna genom att klicka på länken nedan. Var tydlig med vilken metod och version du har synpunkter på. Vi har endast en blankett där synpunkter på samtliga metoder noteras. Dessa bevakas och hanteras vid bitumenutskottets möten.

Alla fyller i samma blankett så det går även att se vad andra har kommenterat. (Ni väljer själva om ni vill vara anonyma eller inte. Det underlättar dock om man kan ge feedback tillbaka med följdfrågor och liknande).

Ni kan även skicka mail till andreas.waldemarson@vti.se med uppgifterna så förs det in.
Ta chansen att påverka och därmed förbättra utformningen av metoderna!
Skriv dina synpunkter här! 

Uppdaterat 2023-02-28