Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
GDPR, Personuppgifter
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör

Metodgruppen startade 2008 med Trafikverket som huvudman och med representanter från de flesta aktörerna på marknaden. Här hanterar vi metodfrågor rörande vägmaterial både konventionella provningsmetoder och funktionsbaserade metoder. Har ni synpunkter på innehållet är ni välkomna med era synpunkter. Allt med förhoppning om att sidan skall bli så "matnyttig" som möjligt.

                                                     
   


Varför en metodgrupp för vägmaterial och vägytor?
Provnings- och mätmetoder är av fundamental betydelse för kontroll och styrning av sammansättning, egenskaper och tillstånd hos obundna och bundna vägmaterial. Det är därför viktigt att vi har mätmetoder som på ett relevant sätt kan värdera materialets egenskaper och prestanda.

Provning och mätning behövs i flera led vid byggande och underhåll av vägar, gator, broar och flygfält.

Behovet av förbättring eller utveckling av metoder bedöms vara stort, bland annat för att bättre än idag säkerställa att produkten får förväntad kvalitet. Heltäckande, icke förstörande mätningar på utförda lager kan ge god information om tjocklek, homogenitet, textur och packningsgrad samtidigt som ingrepp (borrkärnor) i vägen kan minimeras.

För att minska spridningen av analysresultaten mellan olika laboratorier eller inom laboratoriet kan repeter- och reproducerbarheten hos metoder behöva förbättras. Provningsmetoder innefattar vanligtvis flera delar, t ex provberedning, provning/mätning och krav på utrustningen. En viktig faktor är också hur provtagningen utförs.

Europaharmoniseringen av produktstandarder innebär att nya provningsmetoder och kravspecifikationer införts i tekniska regelverk och anvisningar. För att kunna påverka utvecklingen av provningsmetoder och produktstandarder krävs att vi deltar aktivt i CEN-arbetet och samlar Sveriges synpunkter och erfarenheter. Det är också viktigt att vi deltar i ett nordiskt samarbete.


Hela inriktningsdokumentet kan ni hämta hem här:

Inriktningsdokument Metodgruppen_rev 2018.pdf


Hur Metodgruppen hanterar
GDPR, Personuppgifter 

Uppdaterat 2018-05-29
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum