Utskott inom Metodgrupen

Under styrgruppen finns 4 utskott som behandlar olika vägmaterial och mätmetoder:


                                           Asfalt                                           Bitumen 

                                     
 
                                     
Ballast                           Oförstörande fältmätningar 

                        
         

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2018-02-06