Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Styrgrupp
Asfalt
Bitumen
Ballast
- Minnesanteckningar
- Ballastutskottet arbetar
Oförstörande fältmätningar
Metoder/Metodik
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör
Utskott för ballast och obundna material
Inom detta utskott behandlas frågor som berör provning av ballast till asfaltbeläggningar och övriga obundna material som används som vägmaterial till bärlager, förstärkningslager mm.

För närvarande ingår följande personer i Ballastutskottet:
Ordförande: Klas Hermelin, Trafikverket
Sekreterare: Håkan Arvidsson, VTI

Övriga ledamöter:
Henrik Broms, Konsult
Jan Bida, Minfo/SBMI
Lars Stenlid, Skanska
Lars-Åke Holmgren, NCC
Robert Bergström, Svevia
Helen Sälling, Peab Asfalt
Peter Martinsson, Swerock
Urban Åkeson, Trafikverket
Vakant, Swedavia
Björn Kullander, Trafikverket
Mikael Sandström, Sydbeläggningar
           


- Minnesanteckningar

Bilder på ballastutskottet.
                     

 
 
Uppdaterat 2018-05-29
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum