Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Kallteknikgruppen
Värmebeläggningsgruppen
Alternativa beläggningskonstruktioner
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör

Värmebeläggningsgruppen 

Värmebeläggningsgruppen initierades av Trafikverket oktober 2015 som en följd av inledande workshop "Värmebeläggningar 2013" under ledning av Trafikverket.


Syfte och mål med Värmebeläggningsgruppen

Syfte: Lyfta alla förekommande frågor/ synpunkter ur beställar- och utförarperspektiv
          - Val av åtgärd – varför?
          - Vilka förutsättningar krävs för respektive metod?
          - Vilka problem ser vi idag?

Mål: En gemensam bild från beställar- och utförarperspektiv
          - Olika metoders förutsättningar och begränsningar
          - Enhetlighet i val av åtgärd och kravställning     
          - Tydliga kalkylförutsättningar
          - Säkra tekniken
          - Utvecklingsbehov

Sammankallande: Kenneth Lind, Trafikverket

Deltagare: Representanter från NCC, SKANSKA, SVEVIA, PEAB Asfalt, YIT, Trafikverket UH - Projektledare Beläggning

Möten: 2 ggr/ år

Minnesanteckningar:
Startmöte_2015-10-28


Aktuella publikationer:
Handbok för återvinning av asfalt


Uppdaterat 2018-03-02
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum