Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Metoddagen
Workshop PEDRO
Workshop GPR, georadar på asfaltbel.
Vägyteseminarium
Vägyteseminarium 2018
Vägyteseminarium 2016
Vägyteseminarium 2009
Norsk Metoddag
Bitumenseminarium april 2016
Slaggseminarier
Friktionsseminarium 2014
Slitstarka beläggningar 2013
Bullerseminarium 2012
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör

Program seminarium ”Möjligheter med mätningar av vägområdet”

Radisson Arlandia, Arlanda torsdag 21 april 2016

9.00-9.30

Samling, kaffe

 

9.30-9.40

Välkomna, inledning

Johanna Thorsenius, Trafikverket

9.40-10.00

PMSv3 – historik och framtid

Fredrik Lindström, Trafikverket

10.00-10.20

Olika mått i PMSv3- vad betyder de?

Fredrik Lindström, Trafikverket

10.20-10.45

Hur kan entreprenören använda sig av PMSv3 i anbud och entreprenader?

Richard Nilsson, Skanska

 

10.45-11.00

 

Bensträckare

 

 

11.00-11.30

Georadar som undersökningsmetod - var står vi idag?

Martin Wiström, Ramböll

 

11.30-12.30

 

LUNCH

 

 

12.30-12.50

Att mäta och beräkna textur med laserbaserad teknik

Christian Glantz, Ramböll

12.50-13.10

Friktion och makrotextur – likheter och olikheter

Thomas Lundberg, VTI

13.10-13.30

Bärighetsutredning - metodik och moderna presentationsverktyg

Martin Wiström, Ramböll

 

13.30-13.50

 

Bensträckare

 

 

13.50-14.30

Laserskanning och bildinsamling för stomvägnätet inom projektet ANDA

Sara Hederos, Martin Larbo, Magnus Larson, WSP

14.30-14.50

Framtidsspaning – nya tekniker för mätning

Thomas Wahlman, Ramböll

14.50-15.00

Konferensutblick

Roger Möller, Ramböll

15.00-15.30

Avslut och eftermiddagskaffe

 

 

 

  

Uppdaterat 2016-04-25
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum