Swedish Association for Test Methods of Road Materials and Pavements”En vintrig gata utanför VTI, nov -23. Foto: H Arvidsson, VTI


Presentationer från Vägytemätdagen i Stockholm 30 mars 2023 finns tillgängliga


Förbättrad funktion för att komma med synpunkter på
EN-metoder

Se mer info: AsfaltBitumen och Ballast


Senaste Metoddagen: 2024-02-08
Mer info på asfaltskolan.se
  


Här är en länk till Ringanalyserna
Nyligen slutförd rapport: VTI PM 2023:11 (korndensitet & vattnabs.)
 


Deltagande företag/organisationer i Metodgruppen

              
                         
                
                     
   Inriktningsdokumentet med etiska regler!GDPR, Personuppgifter


 
En väg i Värmland under en höstdag. Foto: H Arvidsson, VTI
Uppdaterat 2024-02-13