Swedish Association for Test Methods of Road Materials and Pavements”


Presentationer från Vägytemätdagen i Stockholm 30 mars 2023 finns tillgängliga


Förbättrad funktion för att komma med synpunkter på
EN-metoder

Se mer info: AsfaltBitumen och Ballast


Senaste Metoddagen: 2 februari 2023 
Mer info på asfaltskolan.se
  
Save  the date; Nästa Metoddag: 2024-02-08


Här är en länk till Ringanalyserna
Nyligen slutförd rapport: VTI PM 2023:11 (korndensitet & vattnabs.) 


Deltagande företag/organisationer i Metodgruppen

              
                         
                
                     
   Inriktningsdokumentet med etiska regler!GDPR, Personuppgifter


 
Uppdaterat 2023-08-08