Swedish Association for Test Methods of Road Materials and Pavements”Utsikt från mitt rum :)


Remiss AMA Anläggning 20
(
https://byggtjanst.se/aktuellt/ama-remiss-anlaggning-20/)
Byggtjänst är tacksamma för dina synpunkter, senast den 13 september 2019.
Kenneth Lind och Klas Hermelin (båda Trafikverket) bland andra är ansvariga för relevanta delar av innehållet. Presentationer från  Metoddagen och andra seminarier (WorkShops).Inriktningsdokumentet med etiska regler!              
 Startsida - Sveriges kommuner och Landsting                        
              
                     
   GDPR, Personuppgifter


 
Uppdaterat 2019-09-20