Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Remiss provtagning asfaltbeläggning
Metodhandledningar
EN-standarder
Asfalt
Bitumen
Ballast
Oförstörande fältmätningar
Ringanalyser
Provningsmetoder
Metodmatris för oförstörande fältmätning
Vägytemätning
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör

Synpunkter på EN-metoder för asfalt

Här samlar vi kontinuerligt in synpunkter på alla asfaltmetoder, så att vi får ett bra underlag när de sedan kommer ut på 5-års översyn eller andra typer av remisser.

Lämna synpunkter på metoderna genom att klicka på länken nedan. Var tydlig med vilken metod och version du har synpunkter på. Vi har endast en blankett där synpunkter på samtliga metoder noteras. Dessa bevakas och hanteras vid asfaltutskottets möten.

Alla fyller i samma blankett så det går även att se vad andra har kommenterat. (Ni väljer själva om ni vill vara anonyma eller inte. Det underlättar dock om man kan ge feedback tillbaka med följdfrågor och liknande).

Ni kan även skicka mail till andreas.waldemarson@vti.se med uppgifterna så förs det in.

Ta chansen att påverka och därmed förbättra utformningen av metoderna!

Anm:
Synpunkterna avser den gällande versionen.
(Här kan det ju vara så att vissa metoder är under revidering redan, och att man i vissa fall inte observerat att det kommit en ny utgåva och kommenterar den som är tillbakadragen).


Skriv dina synpunkter här!   
Uppdaterat 2023-02-28
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum