Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Remiss provtagning asfaltbeläggning
Metodhandledningar
EN-standarder
Ringanalyser
Planerade
Genomförda
Provningsmetoder
Metodmatris för oförstörande fältmätning
Vägytemätning
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör
Här samlar vi resultat från alla jämförande provningar som berör Metodgruppens medlemmar.

Under 2010 bildades en grupp för "Hantering av provningsjämförelser". Under 2016 har gruppen ombildats och en översyn av hanteringen av ringanalyser har genomförts.

Arbetsgruppen består av Håkan Arvidsson (VTI), Katarina Ekblad (Skanska), Mats Jonsson (Svevia), Kenneth Vikström (NCC), Lars Jansson (Peab Asfalt), Andreas Waldemarson (VTI) och Sima Roostamalipour (Nynas).

Metodgruppen har tagit fram en manual som beskriver hanteringen av ringanalyser inklusive bedömning av resultat: 

Manual för ringanalyser

Översikt av Planerade och Genomförda ringanalyser finns under respektive undermapp.

På VTI kan det finnas material från tidigare genomförda ringanalyser (arrangerade av Metodgruppen/VTI) som kan fås mot frakt- och ev. personalkostnad. VTI kan skicka ut dessa till laboratorier som har behov av jämförelsematerial. VTI gör ingen ny utvärdering men laboratorierna kan jämföra sig med tidigare resultat/rapporter.

Minnesanteckningar
Ringanalysgrupp 24-01-25.pdf
Ringanalysgrupp 23-01-19.pdf
Ringanalysgrupp 22-04-11.pdf
Ringanalysgrupp 22-01-14.pdf
Ringanalysgrupp 19-10-29.pdf
Ringanalysgrupp 18-04-04.pdf
Ringanalysgrupp 17-01-24.docx
Ringanalysgrupp 16-09-26.docx
Ringanalysgrupp 16-04-22.docx

Avrapportering
provningsjämförelser Avrapportering 2018-2020.pdf

Uppdaterat 2024-02-14
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum