Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Remiss provtagning asfaltbeläggning
Metodhandledningar
Asfalt
Bitumen
Ballast
EN-standarder
Ringanalyser
Provningsmetoder
Metodmatris för oförstörande fältmätning
Vägytemätning
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör
Utgivning av svenska Metodhandledningar inom Metodgruppen

En av de första uppgifterna för den nya metodgruppen har varit att ta fram metodhandledningar för de vanligast förekommande provningsmetoderna inom asfaltområdet. 
Observera att dessa metodhandledningar inte ersätter aktuella SS-EN standarder utan skall ses som ett komplement för att underlätta förståelsen av dem.

Metodgruppen har beslutat att ge ut svenska metodhandledningar för de mest frekvent använda provningsmetoderna i Sverige. Syftet är att dessa skall underlätta förståelsen för nya europastandarder som ännu inte översatts till svenska men också för att snabbare kunna ta in pågående förändringar samt utgöra en bas för samordnade tolkningar av standarderna där det behövs. Tre tydliga syften med detta arbete kan formuleras:

• Göra översättningar av arbetsmomenten i respektive standard
• Snabbare information om pågående förändringar i respektive standard
• Ta fram gemensamma tolkningar där det råder oklarheter 

Metodgruppens förhoppning är att detta kommer att bli levande dokument, vilket innebär att nya versioner kommer att ges ut så fort det blir förändringar i dessa standarder, men MG hoppas också på en god respons från alla laboratorier så att förslag till ändringar i texterna kan arbetas in och göra dessa handledningar till en verklig hjälp i laboratoriearbetet.

MG vill betona att dessa handledningar inte ersätter gällande europastandarder utan skall ses som ett komplement till dessa. Ackreditering sker alltid mot gällande SS-EN standard.

Sprid dem gärna till andra som ni tror kan ha nytta av dem och kom gärna med synpunkter på dem så att vi kan utveckla dem till ett förhoppningsvis användbart verktyg. 

Har någon en obeskrivlig lust att skriva egna Metodhandledningar så har ni en mall här att utgå ifrån, beroende på syftet med handledningen kan olika delar i mallen tas bort eller byta rubrik. Ingresstexten och första rubriken "Metodens användning och begränsningar ska dock alltid finnas med. Glöm inte att skicka in den till metodgruppen när ni är klara, så lägger vi ut den på hemsidan (efter sedvanlig granskning förstås):

Mall för metodhandledningar.dotx

Synpunkter på dessa standarder skickas till det egna företagets representanter i MG eller direkt till Håkan Arvidsson, VTI,
hakan.arvidsson@vti.se
, sekreterare i MG. 

 


Uppdaterat 2022-03-29
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum