Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Remiss provtagning asfaltbeläggning
Metodhandledningar
EN-standarder
Ringanalyser
Provningsmetoder
"Metodavsteg"
"Filmsnuttar"
Metodmatris för oförstörande fältmätning
Vägytemätning
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör
Aktuella standarder!
Här finns länkar till de standarer som är aktuella inom vägmaterialområdet.

TDOK-metoder, FAS-metoder och VVMB/TRVMB-metoder finns på Trafikverkets hemsida. Dessa kan laddas ner gratis medan SS-EN metoder kan köpas på  SIS hemsida eller kommas åt via ert företags abonnemang.

VVMB - Vägverkets metodbeskrivningar
TRVMB - Trafikverkets metodbeskrivningar
FAS metoder - Framtagna av Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige 
TDOK...  - Trafikverksmetoder och regeldokument
SIS - Svensk Standard


... och här är några exempel på äldre provningsmetoder från Trafikverket (2011): 
TRVMB 702 Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa
TRVMB 703 Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning 
TRVMB 704 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning

... och här "övriga" metoder:
Metodanvisning Vändskak (Arbetskopia 2004-02-05)

Uppdaterat 2019-11-11
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum