Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
Remiss provtagning asfaltbeläggning
Metodhandledningar
EN-standarder
Ringanalyser
Provningsmetoder
Metodmatris för oförstörande fältmätning
Vägytemätning
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör

Inom utskottet för "Oförstörande fältmätningar" har vi arbetat fram en metodmatris där "alla" metoder som berör detta utskott finns listade. I matrisen finns möjligheter att sortera metoderna efter egenskap, funktion, typ av mätning m.m.
 
2020-02-05, Nya metoder för vägytemätning och friktion finns i matrisen!

Utöver själva metodmatrisen (excelfil) finns ett dokument som beskriver bakgrunden och de förutsättningar som ligger till grund för metodmatrisen samt en enkel instruktion för filtreringsfunktionen i själva matrisen:


1.    
Beskrivning av Metodmatrisen.docx

2.    
Instruktion till matrisen.docx

3.    
Metodmatris.xlsx

Synpunkter, frågor och funderingar tas tacksamt emot av detta utskott.
maila thomas.lundberg
@vti.se


 

Uppdaterat 2020-02-05
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum