Hem
Sök (Search)
English
Allmänt om MG
Utskott inom MG
Metoder/Metodik
EN-standarder
Asfalt
Bitumen
Ballast
Oförstörande fältmätningar
Ringanalyser
Metodhandledningar
Provningsmetoder
Metodmatris för oförstörande fältmätning
Vägytemätning
Liknande och kompletterande material
Övriga branschgrupper
Projekt och publikationer
Metoddagen och andra seminarier
Swedac/Ackreditering
Länkar
Administratör

EN-standarder används i dag i hög utsträckning på väglaboratorierna och genomgår kontinuerlig revidering inom CEN TC 227 Road Materials:

  • 5-års översyn – återkommande periodisk översyn där medlemsländerna ska rösta om metoden ska vara kvar oförändrad eller revideras. Både tekniska och redaktionella kommentarer kan lämnas.

  • CEN-Enquiry – standardprocedur där reviderad eller ny standard skickas ut för omröstning. Både tekniska och redaktionella kommentarer kan lämnas.   

  • Formal Vote – slutomröstning innan fastställande och publicering. Endast redaktionella kommentarer tillåtna.  

Hantering av remisser
Remisser skickas ut till bl.a Sveriges Byggindustrier och medlemsföretagen inom SIS/202.

Svar på remisser som avser metodstandarder och produktstandarder för vägmaterial behandlas av SIS/TK 202 som är svensk spegelkommittee´till CEN/TC 227. Varje medlemsföretag i SIS/TK202 har utsedd representant som deltar vid beredning av slutligt gemensamt svar för SIS/TK202 (Sverige).

Ordförande SIS TK202 -Kenneth Lind, Trafikverket
Läs mer här: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk200299/sistk202/


TOLKNINGSPROBLEM?
Det råder ibland lite förvirring när det gäller tolkning av uttryck i standarder. När det gäller EN-standarder är det ofta fråga om språkförbistring. Här följer lite info från SIS om denna problematik:

T.ex. orden shall och should där shall innebär ett krav och should en rekommendation, typ bör.

Requirement                                Recommendation  

Shall/shall not(normative)         Should /should not(informative) 

Läs mer: ”IR3”, Internal Regulations Part 3 Principles and rules for the structure and drafting of CEN and CENELEC documents – . Senaste version finns alltd på CEN BOSS, Reference documents, CEN CENELEC Regulations - https://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx. Speciellt Avsnitt 7 “Verbal forms for the expression of provisions”.


Nyckeln till framgång i standardiseringsarbete är proaktivt arbete.

Även om standarder inte är ute på ett remissförfarande är det viktigt att synpunkter kontinuerligt samlas in så fort vi upptäcker felaktigheter i metoder eller har förslag till förbättringar. Ta vara på den möjligheten på efterföljande flikar.

Uppdaterat 2018-03-01
Utskriftsvänlig sida
www.metodgruppen.nu, hakan.arvidsson@vti.se
Provided by Webforum