Här kommer publikationer, artiklar, tidningsurklipp m.m. som förhoppningsvis är intressanta för er!
(Har ni själva något som ni tycker platsar här så hör av er)


Publikationer:

Asfalt:
VTI Notat 14-2013         Hålrumshalt hos borrkarnor
VTI notat 18-2015         Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt
Lägesrapport-1              E4_Rotebro-Bredden 201508119TJ
VTI 2013                       Indränkt Makadam (IMT, JIM, JIMT) -Provvägsförsök och kontrollstäckor
TRV rapport 2012           Inventering av makrotextur-asfaltbeläggningar
VTI 2012                       Lågbullerbeläggningar i Sverige (State of the Art)
Peab rapport 2012         Erfarenhetsåterföring av halvvarma massor
NCC Rapport 2011         Energieffektiv asfaltbeläggning
Skanska rapport 2010    Utvärdering av vattenkänslighet
Skanska rapport 2010    Utvärdering av vattenkänslighet Bilaga 2
VTI utlåtande 756-2010 Inventering av bullerreducerande beläggningar i Sverige
VTI utlåtande 760-2010 Remixing-laboratorieförsök
VTI Utlåtande 765-2010 Uppföljning av vägar utförda mned KGO-III metoden
VTI Utlåtande 766-2010 Utveckling av Prallmetoden
VTI Utlåtande 768-2010 Återvinning av krossad asfaltbeläggning E4 Markaryd
VTI Notat 5-1998          Stålslagg-i-asfaltbeläggning

Ballast:
Användning av bergtyp -delrapport 1 VTI.pdf Ej publicerad i VTIs publika publikationer.
Minbas Innovation Rapport 2014-04347 Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material
VTI Rapport 761:2012   Utveckling av expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper
VTI Rapport 715:2011   Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper
VTI Notat 5-2011          Vägytans makrotextur och dess variation - Vägytemätning med mätbil
VTI utlåtande 758-2010 Laboratorieförsök på filler
VTI Notat 5-2008          Stålslagg i asfaltbeläggning - Kunskapsöversikt
VTI Notat 30-1999        Stabilitetsundersökningar i VTIs provvägsmaskin

Bitumen:
Konferensbidrag           E6 Uddevalla bitumenprovväg (Int Road Conf Vilnius 2013)
Konferensbidrag           E6 Uddevalla bitumenprovväg (Int Journal Vol 7-nr 6-2014-p381)
Konferensbidrag           E6 Uddevalla bitumenprovväg (isap2014)

Oförstörande fältmätning:
VTI Notat 5-2011          Vägytans makrotextur och dess variation - Vägytemätning med mätbil
VTI Notat 35-2012        Kontrollmetoder för nya beläggningar - Makrotextur
Uppdaterat 2021-04-26