Ackrediterade laboratorier!
Här finns protokoll från de årliga samrådsmöten som väglaboratorierna har haft med Swedac sedan 2009.


Mötesprotokoll:

Samrådsmöte 2018-11-08

Samrådsmöte 2017-11-09
Samrådsmöte 2016-11-03
Samrådsmöte 2015-09-29
Samrådsmöte 2014-05-28
Samrådsmöte 2012-11-20
Samrådsmöte 2011-06-21
Samrådsmöte 2010-05-20
Samrådsmöte 2009-11-26

Dokument från Swedac angående mätosäkerhet på vägmateriallaboratorier:
Mätosäkerhet (ver2) 2015-10-08
Mätosäkerhet (ver1) 2014-07-04


Hemsida Swedac: http://www.swedac.se/

                          Syftet med dessa möten är att få en samsyn och förståelse mellan
                            ackrediteringsregler och verksamheten på ett väglaboratorium

Uppdaterat 2018-11-16